Mưa kéo dài hàng giờ khiến các con đường trung tâm thành phố ở Thái Nguyên chìm trong nước

(Photo source: Orage avec foudre et tonnerre sur la ville nocturne – fr.depositphotos.com)

‘TO FACE ACUTE WATERLOGGING…: bị ngập úng nghiêm trọng

‘TO CAUSE HASSLES FOR…: gây ra nhiều khó khăn cho

‘MOTORIST: người lái xe ô tô (C1)

Many inner-city roads faced acute waterlogging, causing hassles for motorists and motorbike drivers after a three-hour-long rain in Thai Nguyen City, located in the northern Vietnamese province of the same name, on Saturday morning.

Nhiều tuyến đường nội thành bị ngập úng nghiêm trọng, gây khó khăn cho người lái ô tô và xe máy sau trận mưa kéo dài ba giờ tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, vào sáng thứ Bảy.

‘TO SHOW NO SIGNS OF ABATING: chưa có dấu hiệu giảm xuống/bớt nghiêm trọng/tạnh (mưa)

‘A NATIVE: người bản địa

Do Thang, a native in this northern mountainous city, said it started to rain at 9:30 am and showed no signs of abating as of 12:00 pm the same day.

Anh Đỗ Thắng, quê ở TP miền núi phía Bắc này cho biết, trời bắt đầu mưa lúc 9h30 và đến 12h trưa cùng ngày vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

‘AT SEWER ENTRANCES: cửa miệng cống

‘TO DRAIN: làm khô kiệt/ thoát nước (C1)

Local residents are clearing trash at sewer entrances to quickly drain the flooded streets.

Người dân địa phương đang dọn rác tại các cửa cống để thoát nước nhanh cho các tuyến phố bị ngập.

‘BE INUNDATED: bị ngập lụt (C2)

These roads were also inundated during two previous downpours on Tuesday and Thursday this week.

Những con đường này cũng bị ngập trong hai trận mưa lớn trước đó vào thứ Ba và thứ Năm tuần này.

‘NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR NATURAL DISASTER PREVENTION AND CONTROL: ban chỉ đạo phòng và chống thiên tai

‘TORRENTIAL RAINS: mưa trên diện rộng

Hence, the national steering committee for natural disaster prevention and control on Tuesday asked local authorities nationwide to urgently prepare for torrential rains and possible flooding, flash floods, and landslides.

Do đó, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu chính quyền các địa phương trên toàn quốc khẩn trương chuẩn bị ứng phó với mưa lớn diện rộng và khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

‘TO DISPATCH FORCES TO: cử lực lượng đến…

‘LOW-LYING REGIONS: vùng trũng thấp

‘EVACUATION AND RESCUE EFFORTS: nỗ lực sơ tán và cứu hộ

‘FLOODING- AND LANDSLIDE- PRONE LOCATIONS: các vị trí có nguy cơ ngập úng và sạt lở đất

‘FARMING LAND: đất canh tác

They were told to dispatch forces to vulnerable areas such as riverside and low-lying regions to get ready for evacuation and rescue efforts; regulate traffic flows and set up warning signs at flooding- and landslide-prone locations; adopt measures to protect farming land and combat flooding in urban areas and industrial parks.

Họ được yêu cầu cử lực lượng đến các khu vực dễ bị ảnh hưởng như ven sông và vùng trũng thấp để sẵn sàng cho các nỗ lực sơ tán và cứu hộ; điều tiết phân luồng giao thông, cắm biển cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ ngập úng và sạt lở đất; có biện pháp bảo vệ đất canh tác, chống ngập úng đô thị, khu công nghiệp.

Để xem đầy đủ bài viết, vui lòng truy cập:

https://tuoitrenews.vn/news/society/20230806/hourlong-rain-leaves-downtown-roads-underwater-in-vietnams-thai-nguyen/74817.html

Pronunciation:

  • hassle /ˈhæsl/
  • abate /əˈbeɪt/
  • motorist /ˈməʊtərɪst/
  • sewer /ˈsuːə(r)/
  • drain /dreɪn/
  • dispatch /dɪˈspætʃ/
  • torrential /təˈrenʃl/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *